Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä
Valmennustalo Tempo
Kiertotie 1 A 14
96100 Rovaniemi
puh. 050 3522079

2. Rekisteriasiat
Vastaamme viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin.

3. Rekisterin nimi
Valmennustalo Tempon markkinointirekisteri.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Valmennustalo Tempon oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Tietoja käytetään Valmennustalo Tempon ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin välittämiseen Valmennustalo Tempon viestintävälineiden ja palvelujen kautta sekä verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.


5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

Nimi
Organisaatio ja asema
Organisaation osoitetiedot
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri kootaan Valmennustalo Tempon asiakastietojärjestelmästä ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä sekä Suomen Asiakastieto Oyj:n tietopäivitysten perusteella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Valmennustalo Tempon tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteriä pidetään on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Henkilötiedot säilytetään aina luottamuksellisina.

10. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.