P A L V E L U T

TYÖNOHJAUS

Ratkaisukeskeisessä työnohjauksessa löydetään ratkaisuja:

 • omaan työhön ja työkäytäntöihin

 • työn rakenteisiin ja toimintaympäristön tuottamiin muutoshaasteisiin

 • omaan työrooliin liittyviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin

 • työyhteisön toimivuuteen, vuorovaikutussuhteisiin ja esimerkiksi pelisääntöihin

 • tarjoamme työnohjausta työyhteisöille, ryhmille, esimiehelle ja yrttäjälle

TYÖYHTEISÖSOVITTELU

Työyhteisösovittelu on prosessi konfliktitilanteiden purkamiseksi, jossa etsitään aktiivisesti kaikille konfliktin osapuolille tyydyttävää lopputulosta. Laki velvoittaa työnantajan tarttumaan työyhteisön ristiriitoihin. Ratkaisematon ristiriita voi aiheuttaa sairauspoissaoloja, hyvinvoinnin alentumista ja tuottavuuden laskua.

 
TYÖYHTEISÖTAIDOT JA PELISÄÄNNÖT

Kaksi ehkä yleisintä työn tuottavuutta alentavaa ja ihmisten hyvinvointia vähentävää asiaa työpaikoilla ovat pelisääntöjen unohtuminen sekä työroolien ja työyhteisötaitojen hämärtyminen. 

 

Tarjoamme ratkaisukeskeistä valmennusta ja työnohjausta työyhteisöllesi työyhteisötaitojen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen.

TYÖYHTEISÖSOVITTELU

Työyhteisösovittelu on prosessi konfliktitilanteiden purkamiseksi, jossa etsitään aktiivisesti kaikille konfliktin osapuolille tyydyttävää lopputulosta. Laki velvoittaa työnantajan tarttumaan työyhteisön ristiriitoihin. Ratkaisematon ristiriita voi aiheuttaa sairauspoissaoloja, hyvinvoinnin alentumista ja tuottavuuden laskua.


Työyhteisösovittelussa ei etsitä syyllisiä, vaan keskitytään ratkaisuihin, ja koitetaan löytää myönteisiä toimintavaihtoehtoja. Sovittelun avulla saadaan usein myös hyviä tuloksia esimerkiksi epäasiallisen käyttäytymisen ja kiusaamiskokemusten selvittelyyn. 
 

Työyhteisösovittelija on osapuoliin nähden puolueeton ammattilainen, joka ei ratkaise asioita osapuolten puolesta, vaan toimii rakentavan keskustelun mahdollistajana ja vastaa sovitteluprosessin etenemisestä. Parhaimmillaan sovittelu on prosessi, jossa osapuolet oppivat kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan ja ymmärtämään erilaisia mielipiteitä.
 

Sovitteluprosessi voidaan toteuttaa myös rinnakkain meneillään olevan työnohjauksen tai työyhteisön kehittämisprosessin kanssa.

 

Tarvitsetteko te työyhteisössänne sovittelijaa yhteistyökumppaniksi purkamaan lukkiutuneita tilanteita?

sovittelu-shutterstock-crop.jpg
 
TYÖNOHJAUKSET

Esimiehen työnohjaus voi olla kasvuprosessi uudelle esimiehelle ja kehittämisen väline tottuneelle esimiehelle. Tavoitteellisessa ohjauksessa käydään usein läpi vastuita ja valtuuksia sekä käytännön johtamistyötä, sen tavoitteita ja strategioita ja etsitään niihin toimivia ratkaisuja.

 

Yrittäjän työnohjauksessa työnohjaaja toimii kuuntelijana, sanoittajana ja strategisena kehittäjänä sekä yrittäjän että yrityksen näkökulmasta. Työnohjauksella on suora apu yrittäjän liiketoiminnalle sekä henkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille.


Muutostuki esimiehelle tai johdolle tuo työnohjaajan avuksi muutosprosessiin. Ihmisten motivaation ja tarpeet huomioiva tapa toteuttaa muutos lisää prosessin sujuvuutta ja onnistumista merkittävästi.

Jotta uudistumiseen ja tavoitteisiin päästään, täytyy tarkastella perustehtävää, rakenteita ja tunteita. Työyhteisössä muutos saattaa aiheuttaa epävarmuutta, pelkoa ja työtehon laskemista.

 

Toisaalta työyhteisössä löytyy myös niitä, jotka ottavat ilolla muutokset vastaan. Miten löytää tasapaino ja päästä tavoitteisiin eritavalla motivoituvien ihmisten kanssa muutoksen viedessä yhteisöä?


Asiantuntijan tai työntekijän työnohjauksessa tavoitteena on löytää ratkaisuja omaan työhön ja persoonaan liittyviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, vahvistaa ammatti-identiteettiä, mahdollistaa ammatillinen kasvu työssä ja erityisesti työuran taitekohdissa.

Ryhmätyönohjauksessa saman alan asiantuntijat /työntekijät peilaavat omia työkäytäntöjään ja ajatuksiaan sekä suunnitelmiaan ja tavoitteitaan muiden ohjattavien kanssa luottamuksellisessa ryhmässä.

Työyhteisöjen työnohjaus auttaa yhteisöä löytämään ratkaisuja roolien, työtilanteiden, asiakkaiden ja työntekijöiden keskinäisen vuorovaikutuksen tuomiin jännitteisiin.

kengät-nuoli-shutterstock_706266046-1920px.jpg
TYÖNOHJAUS PÄHKINÄNKUORESSA

Löydetään ratkaisuja

 • omaan työhön ja työkäytäntöihin

 • työn rakenteisiin ja toimintaympäristön tuottamiin muutoshaasteisiin

 • omaan työrooliin liittyviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin

 • työyhteisön toimivuuteen, vuorovaikutussuhteisiin ja esimerkiksi pelisääntöihin

 • Yksilötyönohjaus kestää 60-90 min ja ryhmätyönohjaukset noin 2 tuntia, pidetään 4 viikon välein tai sovitusti.

 • Työnohjausprosessi kestää tavallisesti yli vuoden, koska ihmisen toiminnan ja käyttäytymisen pysyvät muutokset vaativat aikaa.

 • Sopimus kirjoitetaan yleensä puoleksi vuodeksi tai vuodeksi kerrallaan,
  tiettyyn teemaan tai tarpeeseen liittyvä työnohjaus voi olla kestoltaan lyhyempikin.

 • Työnohjaus on aina luottamuksellista ja pohjautuu Suomen Työnohjaajat ry:n eettisiin ohjeisiin.

 
COACHING

Antoisinta coachin työssä on nähdä, kun ihminen löytää oman potentiaalinsa. Coachingin avulla saadaan aikaan harkittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja merkityksellistä kehitystä. Coaching antaa välineitä omissa rooleissa kasvamiseen sekä intoa tavoitteiden saavuttamiseen. Se tuo arkeen tasapainoa ja auttaa asennoitumaan ympäristöön ja itseen myötätuntoisemmin.

COACHING-KOULUTUS

Sinustako coach? Tule mukaan syyskuussa 2020 Lapin kesäyliopistossa alkavaan suosittuun coaching- ja valmennustaitojen jatkokoulutukseen

HR COACH

Kun kaipaat lisäpotkua tai sparraajaa työyhteisösi hyvinvoinnin strategiseen johtamiseen, autan mielelläni. Voin toimia yhteistyössä henkilöstövastaavan kanssa työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamisessa, tavoitteiden asettamisessa tai työyhteisösovittelussa ja seurannassa. Lisäksi tarjoan apuni henkilöstö-haasteiden ratkomisessa, muutosjohtamisessa ja uusien hyvinvointipalveluiden ideoinnissa.

 
LUENNOT, TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET

Valmennustalo Tempo on toteuttanut useita luentoja ja juontoja erilaisissa yritys- ja hyvinvointitapahtumissa sekä työyhteisöjen tilaisuuksissa. Olemme olleet järjestämässä yrittäjyyteen, johtamiseen ja coaching-taitoihin liittyviä koulutuksia mm. Lapin Ely-keskuksen, Lapin kesäyliopiston sekä Intotalo Oy:n kanssa

Syyskuussa 2020 aloitamme "Coaching- ja valmennustyö ammattina" koulutuksen Rovaniemelle Lapin kesäyliopistossa. Alla koulutuksen esittely ja ilmoittautumislinkki.

 
TYÖYHTEISÖTAIDOT JA PELISÄÄNNÖT

Kaksi ehkä yleisintä työn tuottavuutta alentavaa ja ihmisten hyvinvointia vähentävää asiaa työpaikoilla ovat pelisääntöjen unohtuminen sekä työroolien ja työyhteisötaitojen hämärtyminen. Nämä kaikki vaikuttavat vuorovaikutuksen laatuun, asiakastyöhön ja sitä kautta tuottavuuteen ja hyvinvointiin.

 

Ongelmia on voinut aiheuttaa vaikeat muutosprosessit tai muuttuvat johtajuudet, negatiivinen asenneilmapiiri tai se, että pelisääntöjä tai toimintatapoja ei ole koskaan pysähdytty yhdessä pohtimaan.

 

Me tarjoamme ratkaisukeskeistä valmennusta ja työnohjausta työyhteisöllesi työyhteisötaitojen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen.

kädet-yhdessä-tiimi-shutterstock_522554389-1920px.jpg